GLASPAK opakowania drewniane opakowania eksportowe

Packaging solutions

Wykonujemy inwentaryzację stłuczki szklanej u klienta. Spis z natury stłuczki szklanej polega na dokładnym zwymiarowaniu składowiska stłuczki oraz wykonaniu obliczeń.