GLASPAK opakowania drewniane opakowania eksportowe

Packaging solutions

Gdy wysokość stolarki okiennej lub szyb nie pozwala na transport produktu w np. kontenerze, który ma ograniczoną wysokość, – oferujemy stojaki lub skrzynie pochylone do takiego stopnie, żeby opakowanie zmieściło się pod dane ograniczenie wysokościowe.